Välkommen till Malagas Brooklyn!

Välkommen till Malagas Brooklyn!

Till skillnad från resten av Malaga stad så domineras västra Malaga, precis som Brooklyn i New York, av höghus. Här finns också möjligheter att utveckla kontorsfastigheter till en bråkdel av priset jämfört med andra delar i Europa och resten av världen. Detta gör att många Techbolag också har visat intresse för västra Malaga. I och med att Brooklynområdet attraherade högteknolgiska företag och startups så förvandlades denna del av New York från en fattig, betongliknande del av staden till ett modernt hipsterområde och blomstrande nav för entreprenörskap. Detta är just vad som i nuläget händer i västra Malaga. Utvecklingen av Malagas tunnelbana, anläggning av enorma kontorsfastigheter och stora parker samt ekologiska bostadsområden, skall ge denna del av Malaga en kvalificerad och modern stadsbild. Högkvalificerad personal inom techsektorn skall lockas till Malaga för en ökad livskvalitet och många årliga soltimmar, vilket kommer att påverka Malagas utveckling positivt i flera generationer framöver.

Malagas Brooklyn

Det är inte många som känner till västra delen av Malaga stad, Malagas Brooklyn. Denna del av Malaga domineras av höghus och urbaniserades kraftigt under perioden 1950-1990 av olika byggaktörer. Då stadsplanen inte var riktigt genomtänkt på den tiden (samtidigt som fanns det många billiga tomter att bebygga), så fanns tendenser till att denna stadsdel blev delvis överexploaterad. 

Under urbaniseringen av denna del av Malaga så var man väldigt sparsam med att anlägga allmänna platser såsom parker, alleer och torg. Ett sådant överbebyggt område skapar en stadsbild av mycket betong samt avsaknaden av träd och växter, vilket samtidigt ger väldigt få skuggområden. Kommunen har senare sett till att man uppförde några parker i området såsom Parque del Oeste, Parque Huelin och Parque Litorial.

I nuläget finns det stora planer på att förbättra den västra delen av Malaga.  Samtidigt söker sig etablerade techbolag och start ups till denna del av staden då det finns tillgänglig mark och projekt för kontorsverksamhet i stora volymer. Precis som Brooklyn (som domnieras av höga byggnader) var tidigare ett slumområde i New York som förvandlats till ett modernt hipsterområde. Sedan 2010-talet har Brooklyn utvecklats till ett blomstrande nav för entreprenörskap, högteknologiska nystartade företag och framstår som ett postmodern framtidssamhälle.

Bostadspriserna är lägre i västra delarna än i de centrala och östra delarna av Malaga. Dessutom finns det tillgänglig mark för kontors- och bostadsprojekt samt för att skapa parker och grönytor, vilket det är stor efterfrågan på idag. Där finns metro, universitet och inte minst teknikparken, Parque Tecnologico.

Till skillnad från andra delar av Malaga, där kommunen både nu genomför samt ska genomföra en stadsförnyelse, så kommer den västra delen av staden att utvecklas på ett helt annat sätt eftersom man här finner helt andra förutsättningar. Istället för att leda bort trafik och omvandla befintliga vägar till mötesplatser, så kommer man istället att integrera och exploatera mark som i nuläget inte är tillgänglig för allmänheten. Detta skall åstadkommas genom att skapa parker, nya kommersiella områden med kontor blandat med bostäder samt förbättra befintliga bostadsområden.

Projekt som kommer att genomföras är bland annat Plan Repsol, La Termica, Distrito Z, ERRP, utbyggnad av feriaplatsen samt anläggning av stora allmänna parker och mycket mer.

La Termica

Detta är ett stort projekt där man kommer att skapa ett stort kommersiellt grönområde med hotell, kontorsbyggnader, kommersiella lokaler, bostäder och parkeringsplatser. Två torn kommer att sticka ut i området som skall fungera som hotell- och kontorscentrum. Samtliga byggnader kommer att innefatta miljöskyddsåtgärder samt vara energibesparande. Detta projekt smälter naturligt ihop med bostadsprojektet Sierra Blanca Towers som ligger precis bredvid och nära stranden. Man måste respektera luftfartsservitut samt göra en dekontaminering av marken, innan den bebyggs. Man kommer även att slutföra utbyggnaden strandpromenaden i denna del av staden.

ERRP – Rehabilitacion de Etornos Residenciales de Rehabilitación Programada

Ett annat projekt som kommer att förverkligas i västra Malaga är den så kallade ERRP – Rehabilitacion de Etornos Residenciales de Rehabilitacion Programada. Detta projekt syftar till att förbättra och förnya speciellt utsatta områden som präglas av dålig kvalitet och undermålig förvaltning av befintliga bostäder. Totalt sett handlar det om cirka 3800 bostäder där det bor socialt utsatta och sårbara familjer. Dessa områden innefattar: Sixto, Portada Alta, Palmilla och San Andres.

Bygga ut och utveckla El Palacio de Ferias de Congresos

Malaga stads feriaplats – Palacio de Ferias y Congresos, kommer också att byggas ut. Man vill göra en stor utbyggnad på den befintliga parkeringsplatsen på markplan som ligger vid Palacio de Ferias y Congresos. Genom detta projekt vill man utveckla företagsevent och mässor samt kunna ta emot fler entreprenörer, kunder och andra intressenter. Denna byggnad kommer liksom alla nya byggnader i området vara energieffektiva och miljövänliga.

Plan Repsol

Detta är ett projekt där man vill exploatera gammal industrimark till att bli en användbar/integrerad  del av staden. Man kommer att uppföra flera höghus och skyskrapor med kommersiell och residenciell använding (bostäder, kontor och kommersiella lokaler) samt anläggning av en stor park med en artificiell sjö med träbroar, två hundparker lekparker för barn i olika åldrar, stråk för löpning, amfiteator, torg och cafeer. Även kommunala parkeringshus kommer att anläggas där. Samtliga byggnader kommer dessutom att anpassas och optimeras för  miljöskydd och energibesparing. Innan projektet startas och någon bebyggelse kan anläggs så behöver man, precis som i andra projekt, respektera befintliga luftfartsservitut samt göra en dekontaminering av marken.

Distrito Z

Detta är ett område som skall utvecklas och inspireras av den så kallade generation Z, vilket innefattar personer  födda i slutet av 1990-talet samt i början av 2000-talet. Här kommer det att finnas flera bostadskomplex blandat med enorma grönytor. Man vill skapa en stadsdel med en stark känsla av gemenskap mellan grannar och en stadsmodell utformad på urbana paradigmer för hållbarhet och “Smart City”-konceptet.

Här är det tänkt att invånarna skall ha sin egen stadsträdgård och där de kan odla sina egna grönsaker. Man skall även kunna sponsra trädprojekt, utnyttja ett paketleveranssystem med hjälp av drönare, använda vindenergi för att ladda mobila enheter eller lösa in välgörenhetspoäng i så kallade “Zeta Coins”. Dessa poäng kan sedan bytas ut mot varor i lokalområdet eller för transport. Distrito Z kommer också att ha sin egen app där man igenom kan bland annat boka möte för träffar med sina husdjur, boka gemensamma platser för födelsekalas och/eller boka padelbana. Det kommer att finnas uppkoppling till 5G-nätet i hela området. Denna stadsdel som kommer att utvecklas ligger nära Malagas flygplats samt tunnelbana till universitetet och teknikparken (Parque Tecnologico).

Anläggning av två enorma City parker och

EXPO 2027

Två stora parker kommer att anläggas på cirka 250.000 kvadatmeter, en  i parken Campamento Benitez och en på 10.000 kvadratmeter i parken San Rafael. I dessa parker kommer det att finnas vacker grönska, utemöbler, stigar, hundparker, lekplatser för barn, torg, cafeer och amfiteator.  Vidare kommer hela parken nattetid att belysas med energisnåla LED-lampor.

Även ett auditorium kommer att installeras till väster om hamnen. För övrigt skall man utveckla både cykelvägar och ett tunnelbanesystem i hela västra Malaga. Ett nytt sjukhus  är också planerat att byggas där. Man kommer också att sätta upp LED-belysning i området för att öka säkerheten samt bygga solpaneler över ett stort område.

Malaga kommer också att ställa upp som kandidatstad till att få utställningen Expo 2027, vilket är en stor internationell utställning,  utformad för att visa upp nationers prestationer. Dessa utställningar varierar i karaktär och hålls i olika delar av världen på en specifik plats och under en viss tidsperiod. Malaga kommer att tävla mot Bloomington (Minnesota USA), Phuket (Thailand), Belgrad (Serbien) och San Carlos de Bariloche (Argentina).

Malaga kommer att presenteras som  ”Den hållbara staden”, vilken är en av de största utmaningarna som det moderna samhället står inför såväl på medellång som på lång sikt: att göra befolkningstillväxt och stadsutveckling förenlig med miljöskydd och antagandet av innovativa lösningar som garanterar en förbättring i stadsbornas livskvalitet.

.

Malagas Brooklyn och framtiden i västra Malaga

Techbolag, Digitaliseringskonferens och företagsetablering

Många nya techföretag har börjat visat ett intresse att etablera sig i Malaga. Anledningarna till detta är många. Techbolag brottas ofta med att hitta kompetent personal (bland annat programmerare) och dyra lokalhyror. Malaga är en stad med hög livskvalitet och som skulle kunna locka till sig människor med rätt utbildning och erfarenhet.  Bland annat kan denna kompetens rekryteras från Norden och andra länder i  EU och övriga världen samt spanjorer från andra delar av Spanien som vill bosätta sig i Malaga. En sådan satsning kommer att påverka Malaga i generationer framöver. Företag som exempelvis Google, Citybank, Vodafone, Virgin och Capgemini har redan valt att etablera sig (och är på väg), precis som många andra internationella företag. Företaget Virgin är just nu väldigt aktuellt med framtidens nya transportmedel Hyperloop med Richard Branson i spetsen. GP Bullhound, som ärett annat bolag, öppnar ett ett “Specialist Center of Excellence” i Malaga, ett innovationscenter för Tech och de samlar de skarpaste kompetenserna i världen, just i Malaga. GP Bullhound är världens ledande Tech Advisor och har investerat i bolag som Spotify, Klarna och Revolut.

Det är också värt nämna att Malaga valts som plats för att hålla världens ledande evenemang tillägnad digital affärstransformation, DES – Digital Entreprice Show.  DES har tidigare hållts i Madrid. På DES 14 – 16 Juni i år medverkade bland annat Barack Obama tillsammans med andra världs- och företagsledare. På denna globala mässa presenterades 300 av världens främsta teknikföretag samt en kongress med 500 världens bästa experter relaterade till Digital Business Transformation som delade med sig av sina framgångar, tusentals besökare, till dialog om digital påverkan på företag och företags konkurrenskraft.

Vi ser en fantastisk stadsdel som växer fram som kommer att markera Malaga som stad i generationer framöver.

Välkommen till Malagas Brooklyn!

Malin Ingrid Franzén

Master Degree in Real Estate Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact us

Malin Ingrid Franzén

0034-635 012 450
info@franzenassociates.com

Subscribe Newsletter

Subscribe faucibus purus in massa. Lectus quam id leo vitae turpis.