Äntligen får Malaga sitt central park

Äntligen får Malaga sitt Central Park

Storstädernas cityparker har alltid varit en central symbol för staden och haft en stor attraktionskraft för såväl invånare som turister. Dessa har alltid varit mittpunkten för stadens folkliv och med den mest attraktiva utsikten från fastigheterna i området. Parkerna har alltid varit Stadens hjärta. Central Park i New York, Hyde Park i London, Mauer Park i Berlin, Seoul Forest i Korea, Bois de Boulonge och Jardin de Luxenbourg i Paris, Botanical Gardens i Sydney och Yoyogi Park i Tokyo är några väl valda exempel.

Floden Gualdamedina blir hjärtat i Malagas Stadkärna

Den fantastiska förändring som är planerad i Malaga vid flodområdet mellan Soho, Centro Historico (gamla stan) och västra Malaga som Perchel och Trinidad kommer att ge Malaga sitt egna Central Park. Floden fortsätter sedan genom staden förbi El Molinillo, La Rosaleda, Ciudad Jardin och till El Jardin Botanico.

Enligt Malagas borgmästare Francisco de la Torre Prados, så är syftet med projektet att knyta samman folket genom floden. Där kommer man också att skapa ett rekreationsområde med växter, träd, gångstigar samt ett vattenstråk som flyter genom området samt mynnar ut i havet. Även flera kafeer kommer att finnas i området. Projektet kommer att delas in i sex olika delar och områden i Malaga som floden flyter gen. Det kommer att bli Malagas Central Park eller om man vill Hyde Park eller kanske Bois de Boulonge i Paris.

När man kliver av tågstationen i centrala Malaga (Centro Alameda) möts man i nuläget av en uttorkad flod, Rio Guadalmedina och en kraftigt graffitimålad flodbädd. Sanningen är att den har varit i detta bedrövliga skick under hur många år och man har inte haft riktigt klart för sig vad man skulle göra detta värdefulla markområde mitt i staden. Det har funnits många frågor att ta ställning till såsom – Hur ett eventuellt projekt skall finansieras eller hur kan man på bästa sätt kan använda detta unika markområde som kan vara gynnsamt för Malaga, som en modern storstad?

Floden är 47 kilometer lång och sträcker söderut från Sierra de Camarolos, förbi Montes de Malaga, genom Malaga city samt mynnar ut i havet vid hamnen.

Malaga stad har planer på ett fantastiskt projekt genom att utveckla den uttorkade floden och knyta samman den med folket som bor i området. Man tycker det är dags att uppvärdera området kring Rio Guadalmedina på samma nivå som resten av Malaga. Projektet av floden är ännu ett steg mot målet att modernisera staden Malaga.

Betydelsen av parker och grönområden i en stad är helt enkelt till för skapa en hållbar stad. Stadens parker kan både bidra till förbättrade miljö- och klimatmässiga förhållanden men de kan också öka de sociala och de psykologiska värdena av betydelse för en ökad livskvaliteten i staden. De minskar också koncentrationen av koldioxid samt kan fungera som bullerdämpning.

Hjärtat i Malagas Stadskärna

Man utgår från tre olika aspekter gällande floden, vilka är följande:

1 Floden är tänkt som en länk mellan olika stadsdelar som fortfarande inte riktigt är ihopkopplade med floden.

2 Utifrån hydrauliska undersökningar som är gjorda i floden så behöver respektera ett vattentryck på 600 kubikmeter per sekund, vilket kommer att göras. Nödvändiga åtgärder för återanvänding och besparing av vatten kommer att göras.

3 Skapa och förbättra områden vid flodens båda sidkanter så att de smälter in med flodmijön och därigenom skapa olika mötesplatser. Man vill samtidigt avlasta trafiken runt floden och därigenom öka rörlighet för fotgängare och cyklister.

Flodprojektet består av sex delar

Del 1

Jardin Botanico är den första delen kopplat till flodområdet som kommer att restaureras upp. Man vill här fokusera på återplantering och rengöring samt avlägsna element och anordningar som inte är kompatibla med det planerade ekosystemet för floden. Idag växer det ett okontrollerat i detta område och framförallt vattnet är kontaminerat. Andra naturområden som hänger ihop med denna del av floden förutom Jardin Botanico är Finca San Jose, Parque Virreina och Parque Natural de Los Montes de Malaga. Man vill i detta område, precis som på resten av flodsträckan om möjligt integrera gång- och cykelvägar med ett löpspår.

Del 2

När vi närmar oss Malaga stad och Cuidad Jardin så kommer floden att övergå till mer av en urban park, en s.k.”River Park” med plats för aktiviter för staden invånare. Man vill integrera fotbollsstadion ”Estadio Rosaleda” med området och skapa fler sportanläggningar och torg (del två och tre).

Del 3

Senare kommer del av flodprojektet som omfattar Parque Martiricos samt den långa bilvägen floden Huerto de los Claveles. I detta områden kommer även flera bostadsprojekt att anläggas, bland annat Urban Sky och Parque Martiricos.

Del 4 – 6

De sista delarna av floden är sammanflätade med gamla stan, Soho, Perchel Sur och hamnområdet. Dessa områden kommer på ett naturligt sätt att smälta ihop med hamnen, Muelle Heredia, som så småningom kommer att kommersialiseras (där byggnader kommer att uppföras med hotell, kontor och kulturell verksamhet).

En viktig åtgärd som påverkar trafiken i detta område, är att sänka nivåhöjden för existerande vägar för trafiken längs med sidorna av floden samt skapa flera gator för fotgängare och flera mötesplatser. Nya broar samt breddning av existerande broar över floden kommer att fungera som dessa nya mötesplatser, där även små torg och ”mercadillos” kan skapas. Broarna kan också fungera som utsiktsplatser. Ett exempl på detta är Perchelbron som förenar Calle Salitre, CAC (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) och Pasaje Valancia på andra sidan floden.

Syftet är att knyta samman människorna med hjälp av floden

Såväl befintliga som nyskapade byggnader i området kommer att få strategiska användningsområden relaterade till allmänna utrymmen kopplade till flodområdet. Ett sådant exempel på detta är byggnaden som posten haft verksamhet i förr, Edificio de Correos, men som idag står tom sedan många år tillbaks. Den här delen av floden kommer, precis som andra delar att vara upplyst under nattetid vilket kommer att skapa en fantastisk miljö.

Malaga kommer på sikt att få sitt eget Central park precis på samma sätt som i New York. Detta kommer att påverka stadsbilden precis som dessa parker gör och gjort i sina respektive städer. Att bo med utsikt över Central Park är det mest exklusiva man kan göra i New York.

Folklivet i dessa parker är också städernas hjärta och en symbol av frihet och natur i en storstad. Detta kommer att förändra hela Malagas stadsbild, fastighetspriser, folkliv och Centro historico kommer att växa mot Västra Malaga. Malaga kommer att bli en av de modernaste städerna i Europa inom tio år trots att vi idag ligger trettio år efter Stockholm, Barcelona, Berlin etc. i flera avseenden.

Welcome to the the City!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact us

Malin Ingrid Franzén

0034-635 012 450
info@franzenassociates.com

Subscribe Newsletter

Subscribe faucibus purus in massa. Lectus quam id leo vitae turpis.